091.235.17.18 Hỗ trợ trực tuyến
kimcuong.dmc@gmail.com Email liên hệ

VIDEO

Máy chia cuộn tốc độ 400

1393 lượt xem 04/08/2018

Máy hàn biên và thu cuộn CQDR-1400

485 lượt xem 04/08/2018

Máy làm túi bốn biên

894 lượt xem 04/08/2018

Máy làm túi ba biên KMM-600T

578 lượt xem 04/08/2018

Máy làm túi cắt siêu CQA-800

440 lượt xem 04/08/2018

Khách hàng

 • Thien Long
 • Thinh Phat
 • TKT
 • sopha
 • Sapaco
 • Rang Dong
 • Quoc Anh
 • Liksin
 • Hai Nam
 • Duc My
 • Cuong Dai
 • Batico
 • Bao bi Hai Au
 • Duc Anh
 • Trang Tin
 • Hang Minh Thi
 • Trapaco
 • HPC